Univerzitné udalosti

Lemonade Day

Lemonade Day je propagačno-edukačné podujatie s dobročinným rozmerom, organizované Centrom severoamerických štúdií (CNAS) a Obchodnou fakultou (OF) 22. októbra 2012, od 11:00 – 15:30 hod vo vestibule Výučby 2.

viac »

Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu, ktorá sa uskutoční 22. októbra 2012 od 9:00 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1

viac »

Celoročné jazykové kurzy CEILA

Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (CEILA) organizuje jazykové kurzy španielčiny a portugalčiny všetkých úrovní.

viac »

Pozvánka na konferenciu "Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Medzi stagnáciou a oživením"

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied a Ekonomická univerzita v Bratislave Vás pozývajú na konferenciu pri príležitosti prezentácie 7. publikácie v sérii "Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Medzi stagnáciou a oživením", ktorá sa uskutoční dňa 26.9.2012 o 9.00 h. v priestoroch Spoločenskej miestnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave (Výučba 2 - budova rektorátu), Dolnozemská cesta 1, Bratislava.

viac »

III. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Zjednotení v rozmanitosti"

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozývajú na III. vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov " Zjednotení v rozmanitosti", ktorá sa bude konať 17. septembra 2012 pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. Miesto konania Výučba 2 miestnosť D.206. Viac info

viac »

Beseda AZTÉCKY A MAYSKÝ KALENDÁR

Centrum iberských a latinskoamerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu s Občianskym združením Priatelia Mexika Vás pozývajú v rámci cyklu “Svet náš spoločný domov” na besedu na tému Aztécky a mayský kalendár.

viac »

Mladá veda AIESA 2012

Ekonomická univerzita v Bratislave a Fakulta hospodárskej informatiky Vás pozývajú na VIII. medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Mladá veda AIESA 2012 - Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach"

viac »

Prihlasovanie na predmety CNAS - špecializácia a prax

Hľadáte špecializáciu na oblastné štúdie, viac inovatívneho vzdelávania, či praktické kurzy učené samotnými firmami? Chcete sa odlíšiť od šedého priemeru a získať už počas štúdia viac?

viac »

Akreditovaný vzdelávací program "Sprievodca v cestovnom ruchu"

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“. Akreditácia Ministerstva školstva SR: 3232/2011/25/1 Tento program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii tourist guide - sprievodca v lokalite, tour manager - vedúci zájazdu, representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie.

viac »

Kongres CIRIEC

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa dňa 12. septembra 2012 ako predkongresová aktivita uskutoční workshop zameraný na fungovanie verejného sektora v SR a rozvoj spolupráce s národnými pobočkami CIRIEC na EU v Bratislave.

viac »