Univerzitné udalosti

Cudzie jazyky v premenách času III

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času III organizovanú Fakultou aplikovaných jazykov, ktorá sa uskutoční pod záštitou rektora Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. dňa 23.11.2012 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

viac »

Konferencia "Európske riešenia hospodárskej krízy"

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Ekonomická univerzita v Bratislave a Inštitút hospodárskej politiky si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu „Európske riešenia hospodárskej krízy“, ktorá sa uskutoční v Bratislave, dňa 15. a 16. novembra 2012 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Pre verejnosť vstup voľný.

viac »

EDAMBA 2012

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2012, ktorá sa uskutoční dňa 22. 11. 2012 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

viac »

Otvorená prednáška hosťujúceho profesora Alexandru Minea

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, s podporou Nadácie VÚB, Vás pozýva na otvorenú prednášku hosťujúceho profesora Alexandru Minea.

viac »

Inovácie v programovacích jazykoch a softvérových technológiách

Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) pozýva pedagógov, študentov, softvérových vývojárov a IT špecialistov na vedecko-technický seminár „Inovácie v programovacích jazykoch a softvérových technológiách“.

viac »

Ocenenie publikácie pracovníkov EU v Bratislave

Literárny fond, sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru udelil„Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011 v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra dielu Rudolf Sivák a kol.: „Slovník znalostnej ekonomiky".

viac »

Uplatňovanie (degradácia) morálnych princípov v podnikaní a v ekonomike SR

V rámci predmetu Etika podnikania Vás pozývame na prednášku Zuzany Wienk, programovej riaditeľky Aliancie Fair-Play na tému Uplatňovanie (degradácia) morálnych princípov v podnikaní a v ekonomike SR.

viac »

Web of Knowledge

Ekonomická univerzita v Bratislave a Slovenská ekonomická knižnica Vás pozývajú na podujatie Databázy Web of Knowledge

viac »

Jednotný trh EÚ: šanca pre všetkých

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a portál EurActiv.sk si vás dovoľujú pozvať na informačné podujatie v rámci Týždňa jednotného trhu EÚ pod názvom: Jednotný trh EÚ: šanca pre všetkých

viac »

Sprievodca v cestovnom ruchu

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“. Akreditácia Ministerstva školstva SR: 3232/2011/25/1

viac »