Zmluva s Ekonomickou univerzitou v Krakove

Vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave na čele s rektorom prof. Ferdinandom Daňom sa stretlo 11. marca 2016 s poľskou delegáciou vedenou rektorom Ekonomickej univerzity v Krakove prof. Andrzejom Chochołom. Na záver stretnutia podpísali prof. Ferdinand Daňo a prof. Andrzej Chochoł novú zmluvu o spolupráci medzi oboma univerzitami do roku 2021, ktorá umožňuje pedagógom a študentom nadviazať na už existujúcu zmluvu a rozvíjať novú vzájomnú spoluprácu.

« späť