G. Zavvos a P. Mihók prednášali študentom univerzity

„Pred 10. rokmi predstavovalo pre Slovensko členstvo v Európskej únii nové možnosti rozvoja na poli demokracie a trhovej ekonomiky. Práve európska solidarita umožnila Slovensku, a celkovo vtedy desiatim krajinám, začleniť sa do únie veľmi rýchlo. Kríza však otriasla jej hlavnými konceptmi,“ tvrdí Georgios Zavvos. Prvý vyslanec EÚ na Slovensku a terajší poradca pre právne záležitosti Európskej komisie v utorok 29. apríla 2014 vystúpil v rámci semináru Európska integrácia po kríze: Strastiplná cesta od bankovej k politickej únii. Zorganizovala ho Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Zavvos upozornil, že dnes je členstvo v EÚ nevyhnutnosť pre ekonomické prežitie. „Len silná Európa môže poskytnúť záruky pre demokraciu, bezpečnosť a ekonomickú prosperitu. Preto nemožno proces zjednotenia zastaviť pri bankovej únii, ale postupne treba prejsť k politickej únii,“ povedal na návšteve Ekonomickej univerzity v Bratislave. Univerzita mu pred desiatimi rokmi udelila titul Doctor honoris causa. V utorok si za príspevok k rozvoju spolupráce s univerzitou prevzal pamätnú medailu, ktorú mu odovzdala prorektorka Anetta Čaplánová. „Som poctený pozvaním zo strany Ekonomickej univerzity pri 10. výročí vstupu Slovenska do EÚ. Chcel by som vedeniu univerzity poďakovať za zorganizovanie takéhoto podujatia,“ podotkol.

 

Fotogaléria

« späť