Zasadnutie Akademickej obce EU v Bratislave

Na zasadnutí Akademickej obce sa 9. marca 2016 zúčastnilo viac ako 200 jej členov, ktorí od predsedu Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Andrej Dupaľa vypočuli správu o činnosti akademického senátu za rok 2015. Rektor univerzity, prof. Ferdinand Daňo, prezentoval dlhodobý zámer EU v Bratislave na roky 2015 – 2019 s výhľadom na rok 2023. Po prezentáciách nasledovala diskusia.

 

Fotogaléria

Fotogaléria

« späť