Welcome day na EU v Bratislave

150 zahraničných študentov z 24 krajín (Rakúsko, Belgicko, Brazília, Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Spolková republika Nemecko, Grécko, Taliansko, Írsko, Kazachstan, Litva, Mexiko, Čierna Hora, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Holandsko, Turecko a Ukrajina) prišlo absolvovať letný semester akademického roku 2015/2016 na EU v Bratislave. Prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš ich privítal v aule 12. februára 2016 na informačnom stretnutí, ktoré moderovala vedúca oddelenia medzinárodnej mobility Simona Kosztanko. Riaditeľka Ústavu medzinárodných vzťahov Jana Péliová prezentovala históriu a súčasnosť Slovenskej republiky a koordinátorka Erasmus+ pre prichádzajúcich študentov Katarína Majerská ich informovala o štúdiu. Na záver vystúpila prezidentka ESN Iveta Pavlovčíková, aby prezentovala mimoškolské aktivity.

 

Fotogaléria

« späť