Významný úspech študentov NHF na medzinárodnej súťaži v tradingu RETC 2016

V dňoch 25. - 27. augusta 2016 sa v Ríme konala druhá edícia renomovanej medzinárodnej súťaže v tradingu pre študentov ekonomických a business fakúlt Rotman European Trading Competition 2016. Ekonomickú univerzitu v Bratislave v konkurencii 28 zahraničných univerzít z krajín EU28 a Nórska zastupovali študenti Národohospodárskej fakulty v zložení Tomáš Mihalík (2.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Michaela Kubecová (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Lucia Mrázová (1.ročník 2. stupeň odboru Hospodárska politika) a Martin Nebesník (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo).

Študenti NHF tak v tomto konkurenčne náročnom prostredí preukázali svoje schopnosti a zručnosti a dosiahli úžasné 1. miesto v rámci čiastkového výsledku pri prípadovej štúdii pripravenej Inštitútom Európskej investičnej banky (Interest Rate Case), keď porazili tímy z viacerých renomovaných univerzít (napr. Trinity College Dublin z Írska, London Business School z UK alebo Vienna University of Economics and Business z Rakúska). V celkovom hodnotení tímu NHF EU v Bratislave patrilo vysoko cenené 6. miesto.

Týmto si dovoľujeme študentom srdečne zablahoželať k ich fantastickému výkonu a dúfame, že ich v ich nepoľavujúcej chuti prekonávať prekážky a dosahovať stále vyššie profesné ciele bude kolektív KBMF môcť aj naďalej sprevádzať. 


Viac informácií

« späť