Výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania 2017/2018 za Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach

Výsledky PK 2017/2018 za PHF v Košiciach nájdete na http://www.euke.sk/sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vysledky-prijimacieho-konania-2017/2018.
« späť