Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť II (problematika BREXITu)

Vo štvrtok 10. novembra 2016 sa uskutočnilo ďalšie zo série podujatí organizovaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (1.7.2016 – 31.12.2016) s názvom „Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť II (problematika BREXITu)“. Podujatie spojené s diskusiou nadviazalo v súvislosti s riešením projektu International Visegrad Fund č. 21520112: „Young Visegrad 2016“ na prvé podujatie zo série s názvom „Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť (náčrt možných ciest)“ realizované na EU v Bratislave 5. októbra 2016.

Podujatie otvorila doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M.A., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súvislosti s riešením projektu International Visegrad Fund č. 21520112 v úvode podujatia vystúpili študenti doktorandského štúdia z Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave s prezentáciou skúseností nadobudnutých na konferencii (spojenej s modelovým podujatím) organizovanej na Warsaw School of Economics v dňoch 12.-15. októbra 2016, práve v rámci spomínaného projektu International Visegrad Fund riešeného s participáciou Ekonomickej univerzity v Bratislave, na tému „Young Visegrad on BREXIT“.

Hlavná prednáška prof. Ing. Petra Staněka, CSc., z Ústavu ekonómie a manažmentu EU v Bratislave akcentovala tak multidimenzionálnu povahu problematiky BREXITu, ako aj mimoriadne aktuálny kontext prezidentských volieb v Spojených štátoch amerických. Profesorom Staněkom aplikovaný holistický prístup k problematike vyvolal záujem o nadväzujúce ďalšie pokračovanie série podujatí na EU v Bratislave v nadchádzajúcom období.

« späť