Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť (náčrt možných ciest)

V spoločenskej miestnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave (Výučba 1) sa dňa 5. októbra 2016 pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica uskutočnilo podujatie spojené s diskusiou ako súčasť série podujatí v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (1.7.2016 – 31.12.2016) s názvom „Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť (náčrt možných ciest)“. Podujatie otvoril prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Prednáška prof. Ing. Petra Staněka, CSc., reprezentujúceho Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave bola zameraná na multidimenzionálnu víziu Európskej únie na budúcich 15 rokov z pohľadu aktuálnych zmien v zmysle geopolitického a geoekonomického vývoja, technologického pokroku, sociálno-ekonomického vývoja či klimatických zmien a nadväzovala na výskum realizovaný pod vedením prof. Ing. Petra Staněka, CSc. v procese prípravy publikácie Európska únia na križovatke - postrehy a inšpirujúce riešenia, ktorá vyšla v septembri 2016.

« späť