Viceprezident spoločnosti AT&T na návšteve EU v Bratislave

Dňa 27. apríla 2017 navštívila EU v Bratislave delegácia AT&T so sídlom v Dallase, Spojených štátoch amerických, ktorú viedol viceprezident Paul Rosenbaum. Predmetom rokovania boli možnosti bilaterálnej spolupráce. Na stretnutí bol prítomný Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ slovenskej pobočky AT&T a Mária Hodošiová zodpovedná za spoluprácu s akademickou sférou. EU v Bratislave zastupovali Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy, Jana Péliová, prorektorka pre manažovanie akademických projektov a Gabriela Pleschová z Centra severoamerických štúdií (CNAS). 

Spoločnosť AT&T je poskytovateľom telekomunikačných služieb, televízie a vysokorýchlostného internetu. Firmu založil v roku 1876 Alexander Graham Bell, vynálezca telefónu. Na Slovensku firma pôsobí od roku 1999, v súčasnosti zamestnáva viac ako 3000 pracovníkov v Bratislave (tri centrá) a Košiciach a zabezpečuje podporu predaja a zdieľané služby pre región EMEA (Europe, Middle East, Africa). Bratislavská pobočka je súčasťou globálnej siete zákazníckych centier, ktoré sídlia napríklad v Singapure, Veľkej Británii, Austrálii a Japonsku.

Ako na stretnutí uviedol Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy, EU v Bratislave považuje spoluprácu s praxou za mimoriadne dôležitú a hľadá možnosti prepojenia vzdelávacích kurzov s firmami pôsobiacimi na Slovensku. Spoločnosť AT&T bola v minulosti partnerom letnej školy Global Consulting Programm zabezpečovanej v spolupráci s Ohio University a Univerzitou Wisconsin La Cross, ako aj pri zabezpečovaní odborného kurzu American Business Culture and Ethics. Firma ponúkla stáž pre študenta EU v Bratislave, ktorý bol vybraný pre štúdium na partnerskej univerzite v Texase v akademickom roku 2017/2018. Recipročne by mali stáž v slovenskej pobočke AT&T absolvovať aj študenti z partnerskej University of Dallas.   

« späť