Valné zhromaždenie národnej platformy ESN rokovalo na EU v Bratislave

V dňoch 2. - 4. decembra 2016 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konalo valné zhromaždenie národnej platformy Erasmus Student Network Slovenská republika, ktoré organizovala ESN sekcia na EU v Bratislave (ESN EU). Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom v rámci ESN Slovensko a priestorom pre stretnutie všetkých 12 slovenských ESN sekcií.

Na oficiálnom otvorení podujatia sa zúčastnili Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana Šamková zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v Slovenskej republike. Boris Mattoš vo svojom úvodnom príhovore pripomenul, že to boli práve študenti EU v Bratislave Miroslav Radič a Martin Soták, ktorí v novembri 2003 stáli pri zrode Buddy System, predchodkyne ESN Slovensko. V tom období študovalo na EU v Bratislave 30 zahraničných študentov. Aktuálne v zimnom semestri 2016/2017 študuje na Ekonomickej univerzite viac ako 200 zahraničných študentov, veľká väčšina prostredníctvom programu Erasmus+. Prorektor Mattoš v závere príhovoru poďakoval prítomným delegátom za ich aktivity a podporu v prospech komunity zahraničných výmenných študentov.

Fotogaléria

« späť