Univerzita tretieho veku

V súčasnosti Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravuje Deň otvorených dverí , ktorý sa uskutoční dňa 11. 9.2013 o 15.00 hod. v priestoroch Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorí po prvýkrát v akademickom roku 2013/2014 svoje brány záujemcom o  novú vzdelávaciu aktivitu Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v októbri 2013. Záujemcov pozývame na Deň otvorených dverí , ktorý sa uskutoční dňa 11. 9.2013 o 15.00 hod. v priestoroch Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave.

K tomuto kroku nás viedol záujem rozšíriť možnosti doplnkového záujmového vzdelávania pre seniorov a nadviazanie na aktivity s vyhláseným rokom 2012 ako „Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“.

Univerzita tretieho veku je ako stvorená pre aktívnych ľudí,  ktorí majú záujem rozširovať si vedomosti a obzory, napriek ich narastajúcemu veku.

Ponuka UTV EU v Bratislave je zameraná na 2 študijné odbory:

  • Medzinárodný cestovný ruch a klient

Radi poznávate nové miesta a nových ľudí? Je pre Vás cestovanie koníčkom a záľubou? Toto je štúdium pre Vás šité na mieru. Cieľom je poskytnúť poznatky a vytvoriť prostredie pre kreatívne myslenie z aspektu ponuky a dopytu na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Obsah štúdia je orientovaný na charakteristiku a nové trendy v medzinárodnom cestovnom ruchu a  vytvoriť tak  poznatkovú základňu pre ekonomické súvislosti.

  • Marketing z opačného pohľadu – ako nás, bežných ľudí, ovplyvňuje marketing

            Kúpili ste si v obchode niekedy niečo, o čom ste vôbec neuvažovali? Nechali ste sa Vy, alebo Vaši známi nalákať na zdanlivo výhodnú ponuku a neskôr ste zistili, že kúpa sa Vám vôbec nevyplatila? Všetko to má na svedomí marketing. Našim cieľom je ponúknuť Vám obraz o marketingových praktikách (či už príjemných alebo nekalých) a naučiť Vás rozoznať, čo všetko na Vás pri nákupe vplýva a súčasne Vám ukázať cestu správneho zhodnotenia a následného rozhodnutia.

 

Termíny a miesto konania štúdia: 

Termín otvorenia: Október 2013 - konkrétny termín bude aktualizovaný na www.euba.sk/utv

 Miesto konania:   Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

                             Palisády 22,  811 06 Bratislava

 

Cieľ štúdia:

Poskytnúť možnosť záujmového vzdelávania starších občanov, ktoré sa realizuje v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike podľa zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslaním štúdia je vhodnou formou sprístupniť cieľovej skupine nové poznatky, vedomosti a zručnosti zamerané na rozvoj ich osobnosti, na uspokojenie ich záujmov a na ich zapájanie sa do života na prospech celej spoločnosti.

 

Cieľová  skupina:

Štúdium na UTV je určené  hlavne  pre  starších občanov v dôchodkovom veku, ale aj pre všetkých záujemcov  nad 50 rokov.

Veľkosť skupiny:

Minimálny počet 20 študentov - seniorov v jednom študijnom odbore

 

Rozsah a forma :

V jednom akademickom roku bude 14 sústredení = 42 vyučovacích hodín v dvojtýždňových intervaloch v období od októbra 2013 – mája 2014

                                                                   

Cena štúdia: 

 1 študijný odbor:

 65 Eur  pre pracujúcich uchádzačov, ktorí majú pravidelný alebo nepravidelný príjem z pracovnej činnosti

 55 Eur  pre nepracujúcich uchádzačov, ktorí nemajú žiadny príjem z pracovnej činnosti a prijímajú len starobný alebo invalidný dôchodok

 

Študijné odbory:

Štúdium na UTV trvá 2 akademické roky (4 semestre), je to ucelený vzdelávací program, ktorý ponúka 2 študijné odbory:

  • Medzinárodný cestovný ruch a klient
  • Marketing z opačného pohľadu – ako nás, bežných ľudí, ovplyvňuje marketing

Kontakt a informácie:

( 02/ 5930 2112, 02/5930 2103, e-mail:  utv.bbs@euba.sk, www.euba.sk/utv

 

Prihláška na Univerzitu tretieho veku

« späť