Ekonomická univerzita udelila čestný titul Dr. h. c. Ángelovi Gurríovi, generálnemu tajomníkovi OECD

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor Honoris Causa generálnemu tajomníkovi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángelovi Gurríovi. Čestný titul si prevzal vo štvrtok 6. decembra 2012 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk rektora univerzity Rudolfa Siváka počas slávnostného zasadania Vedeckej rady Ekonomickej univerzity.

„Ako medzinárodne uznávanej osobnosti udeľuje titul Dr. h. c. Ekonomická univerzita v Bratislave Ángelovi Gurríovi za prínos k rozvoju hospodárskej spolupráce, medzinárodných vzťahov a ekonomickej vedy,“ skonštatoval Rudolf Sivák. Zaradil sa tak k ďalším významných nositeľom čestného doktorátu EU v Bratislave, ako sú Dkfm. Dr. Franz Vranitzky, Prof. Michael Novak, Prof. Dr. hab. Leszek Balcerowicz, Donald James Johnston, dr.h.c prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Georgios S. Zavvos.

„Je pre mňa cťou stať sa nositeľom titulu Doctor Honoris Causa Ekonomickej univerzity v Bratislave,“ skonštatoval Ángel Gurría. Vyzdvihol pritom fakt, že EU v Bratislave vychováva absolventov, ktorí si aj v dnešnej zložitej ekonomickej situácii dokážu nájsť uplatnenie na trhu. Aj to je dôkaz, „že vdelávanie sa musí stať jednou z priorít nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii,“ skonštatoval vo svojom prejave Ángel Gurría.

Ekonomická univerzita v Bratislave dlhodobo spolupracuje s poprednými zahraničnými vzdelávacími a hospodárskymi inštitúciami pri príprave študentov a doktorandov. Na základe Memoranda o porozumení, ktoré v júni podpísali Ángel Gurría a Rudolf Sivák, majú vybraní doktorandi EU v Bratislave možnosť absolvovať unikátny tréningový program v centrále OECD v Paríži. Pri príležitosti návštevy generálneho tajomníka OECD sa na univerzite uskutočnilo aj stretnutie Makoto Miyasaka a Manona Picarda, pracovníkov oddelenia ľudských zdrojov OECD, so študentmi doktorandského štúdia EU v Bratislave, ktorí majú o tieto študijné pobyty záujem.

José Ángel Gurría Treviño pôsobí od roku 2006 ako generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Do OECD prišiel po úspešnej kariére vo verejnej službe, kde okrem iného zastával pozície ministra zahraničných vecí a ministra financií Mexika. Je odborníkom v oblasti medzinárodnej makroekonómie, ale aj významným členom občianskej spoločnosti. Rozvoj spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a OECD, o ktorý sa pričinil, povedie k skvalitneniu vzdelávacieho procesu na treťom stupni štúdia na univerzite a umožní študentom doktorandského štúdia absolvovať stáže a výskumné pobyty v OECD.

 

« späť