Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor Honoris Causa Ing. Jánovi Kubišovi

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor Honoris Causa Ing. Jánovi Kubišovi, osobitnému predstaviteľovi Generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a riaditeľovi Asistenčnej komisie OSN v Afganistane. Čestný titul si prevzal vo štvrtok 10. októbra 2013 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk jej rektora Rudolfa Siváka počas slávnostného zasadania Vedeckej rady Ekonomickej univerzity.                                         

„Som veľmi rád, že druhým slovenským občanom v histórii, ktorý sa stal nositeľom titulu Doctor Honoris Causa Ekonomickej univerzity v Bratislave, je práve Ján Kubiš.“ povedal Rudolf Sivák. „Je nesporné, že v období zásadných historických zmien prispel k upevneniu mieru nielen v Európe, ale aj v iných regiónoch sveta. Je neúnavným zástancom mieru a pozoruhodným príkladom kvality slovenskej diplomacie. Udelením titulu Doctor Honoris Causa vyjadruje EU v Bratislave úctu činnosti a práci Jána Kubiša, jeho osobným vlastnostiam a celoživotného dielu.“

Ján Kubiš sa zaradil k ďalším významným nositeľom čestného doktorátu EU v Bratislave, ktorými sú napríklad Dkfm. Dr. Franz Vranitzky, Prof. Michael Novak, Prof. Dr. hab. Leszek Balcerowicz, Donald James Johnston, Dr.h.c. prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Georgios S. Zavvos či Ángel Gurría.

„Toto ocenenie je veľkým záväzkom a je pre mňa mimoriadne dôležité,“ skonštatoval vo svojom prejave Ján Kubiš. „Beriem to ako povzbudenie do budúcnosti a dávam si záväzok pokračovať v spolupráci s Ekonomickou univerzitou aj v ďalších rokoch.“

Udelenie čestného titulu navrhla Vedecká rada Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. „Okrem zásluh na poli domácej a medzinárodnej diplomacie mimoriadne oceňujeme jeho prednášateľskú činnosť, ako aj publikované práce a state, ktoré predstavujú dôležitý študijný materiál pre našich študentov,“ povedala dekanka fakulty Ľudmila Lipková.

Ján Kubiš má za sebou bohatú diplomatickú kariéru. Okrem svojho pôsobenia v OSN zastával aj post ministra zahraničných vecí SR, bol generálnym tajomníkom OBSE či osobitným predstaviteľom Európskej únie pre Strednú Áziu. Vo svojom prejave po udelení čestného titulu sa zameral aj na svoje pôsobenie vo funkcii osobitného predstaviteľa Generálneho tajomníka OSN pre Afganistan „Môžem potvrdiť význam prítomnosti Slovenska – jeho armády, polície aj civilných expertov, v Afganistane. Nie je vylúčené, že na základe pozvania afganskej vlády aj po roku 2014 bude SR prítomná v rámci výcvikovej misie, civilných a mimovládnych aktivít,“ verí Ján Kubiš.

Napriek prekážkam, ktoré reprezentujú hlavne problémy súvisiace pokračujúcou masívnou produkciou ópia v tejto ázijskej krajine, dnes vidí aj pozitívny vývoj. Reprezentujú ho presun zodpovednosti za bezpečnosť na afganské ozbrojené sily, prudký rozvoj zaznamenala krajina v sociálnej, v hospodárskej oblasti a oceňuje aj konanie demokratických prezidentských volieb v roku 2014. „Veľmi ma teší, že dnes v Afganistane študujú dva milióny študentov, 40 percent z toho žien. A nielen to dokumentuje obrovský pokrok od roku 2001,“ skonštatoval Ján Kubiš.

Udelenie titulu Dr.h.c. - Ing. Ján Kubiš

Udelenie titulu Dr.h.c. - Ing. Ján Kubiš

« späť