Udelenie titulu Doctor Honoris Causa Michalovi Kováčovi a Petrovi Mihókovi

Ekonomická univerzita v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave rozšírené o Vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v Bratislave spojené s udelením titulu Doctor Honoris Causa Ekonomickej Univerzity v Bratislave pánovi Michalovi Kováčovi, prvému prezidentovi Slovenskej republiky, a pánovi Petrovi Mihókovi, predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Titul Dr. h. c. udelí EU v Bratislave pánovi Ing. Michalovi Kováčovi, CSc. ako významnej osobnosti politického, hospodárskeho a spoločenského života v Slovenskej republike a v zahraničí, ako aj za jeho teoretický a praktický prínos k rozvoju financií a bankovníctva.

Titul Dr. h. c. udelí EU v Bratislave tiež pánovi doc. Ing. Petrovi Mihókovi, CSc. ako medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti hospodárskeho života, ako aj za jeho celoživotný prínos v oblasti medzinárodného podnikania, obchodu a európskej integrácie.

Slávnostné zasadnutie sa uskutoční v stredu 3. decembra 2014 o 13:30 hodine v Aule Ekonomickej univerzity Bratislave, Dolnozemská cesta 1.

« späť