SYMPÓZIUM BraNetix 2013

POZVÁNKA NA SYMPÓZIUM BraNetix 2013

Medzinárodný kolektív vedeckého výboru BraNetix 2013, zastúpený na EU v Bratislave Ing. Mgr. Gabrielou Dubcovou, PhD., prodekankou pre zahraničné vzťahy FPM, pozýva učiteľov a doktorandov EU v Bratislave na švajčiarsko – slovenské sympózium BraNetix 2013 - „ETHICS IN BUSINESS AND FINANCES IN THE SWISS CONFEDERATION AND IN SLOVAKIA“ (http://www.unine.ch/branetix2013), ktoré sa bude konať v spolupráci Université de Neuchâtel a Ekonomickej univerzity Bratislave v Neuchâtel, Švajčiarsko, v dňoch 11.-13. septembra 2013.

Ide o prvú spoločnú aktivitu uvedených univerzít, ktorej cieľom je vytvoriť základné predpoklady pre konštruktívnu komunikáciu a spoluprácu v rámci prípravy a realizácie bilaterálneho medzinárodného vedeckovýskumného projektu na základe medzivládnej dohody.

Termín na predloženie abstraktov na niektorú z vypísaných tém je 15. februára 2013. Abstrakty autorov z EU v Bratislave budú posúdené komisiou zostavenou na Université de Neuchâtel, ktorá vyberie 20 najlepších na spracovanie textov príspevkov do zborníka a ich prezentáciu priamo na sympóziu. Komisia EU v Bratislave rovnakým spôsobom vyhodnotí 20 najlepších abstraktov z Université de Neuchâtel . 

Rektor EU v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., finančne podporí 3-5 autorov príspevkov z EU v Bratislave, ktorí sa zúčastnia na sympóziu v Neuchâtel, kde budú mať možnosť osobne diskutovať so švajčiarskymi partnermi o spolupráci na vyššie uvedenom dvojstrannom vedeckovýskumnom projekte.

« späť