Ekonomická univerzita preskúma motor slovenskej ekonomiky

Ekonomická univerzita v Bratislave pripraví prvú ucelenú vedeckú štúdiu v histórii Slovenska, ktorej cieľom je komplexne zmapovať vplyv automobilovej výroby na ekonomiku krajiny. To všetko vrátane dopadu na vývoj miezd, zamestnanosti či spotrebiteľského dopytu domácností. Predmetom skúmania bude tak hospodárstvo Slovenska ako celok, ako aj jeho jednotlivé regióny. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú dnes univerzita uzavrela so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP).

„Význam automobilového priemyslu nespočíva len v jeho samotnej produkcii a v priamych efektoch, ktoré vytvára. Rovnako významné sú aj jeho nepriame vplyvy či už na investície, zamestnanosť alebo rast pridanej hodnoty v iných odvetviach.,“ povedal  po podpise zmluvy Jaroslav Holeček, prezident ZAP. Preto je podľa neho dôležité tieto vplyvy presne poznať, čo úľahčí aj ďalší rozvoj a podporu automobilového priemyslu u nás. „V súčasnej dobe je to pre Slovensko skutočne kľúčová výzva,“ vyhlásil.

Štúdia o národohospodárskych vplyvoch najvýkonnejšieho segmentu priemyselnej výroby u nás navyše prichádza v čase, kedy sa úspech alebo neúspech automobilového priemyslu spája so schopnosťou celej krajiny vysporiadať sa s problematickou ekonomickej situácie vo svete. „Ekonomická univerzita považuje za svoju prioritu spolupracovať na výskumných projektoch so zástupcami hospodárskej praxe na Slovensku. Tento projekt preto vnímam ako mimoriadne dôležitý, o to viac, že sa bytostne dotýka doslova chrbtovej kosti slovenského hospodárstva. Verím, že jeho výsledky významne prispejú k rozvoju automobilového priemyslu a budú východiskom pre ďalšiu úzku spoluprácu medzi Ekonomickou univerzitou a ZAP,“ povedal Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave.

Podpisom zmluvy sa štartuje projekt, ktorý bude pozostávať zo štyroch častí. Tým expertov Národohospodárskej fakulty pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika postupne vytvorí detailný obraz o automobilovom priemysle u nás a databázu údajov potrebných na preskúmanie jeho národohospodárskych efektov. Následne spracuje  input-output model, ktorý umožní analyzovať afekty tvorené výrobou a investičnou činnosťou automobilového priemyslu v previazanosti s ďalšími aktivitami v národnom hospodárstve. Výsledná správa bude prezentovaná na workshope, ktorý sa uskutoční v II. polovici apríla tohto roku.

 

 Podpis zmluvy ZAP

 

Podpis zmluvy ZAP

« späť