Noví študentskí partneri spoločnosti Microsoft na FHI EU 

Novými študentskými partnermi spoločnosti Microsoft sa v júni roku 2013 na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave stali Martina Madurová a Jakub Šulek, obaja aktuálne študenti 2. ročníka denného prvostupňového štúdia v študijnom odbore Hospodárska informatika. Je to vôbec po prvýkrát v histórii Fakulty hospodárskej informatiky a rovnako aj Ekonomickej univerzity, čo na jej pôde začínajú pôsobiť MSP-partneri. Mentorom MSP-partnerov je Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, univerzitný učiteľ pôsobiaci na KAI FHI EU. Viac informácií o MSP-partneroch nájdete v podrobnej marketingovej správe. Kompletná marketingová správa TU

« späť