Stretnutie s odborníkmi z praxe

30. mája 2017 sa uskutočnilo stretnutie študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave s vedením CK HYDROTOUR. Generálny riaditeľ Ing. Mikuláš Milko prišiel so svojim tímom štyroch manažérov z oblasti predaja, ITK, ekonomiky a práva. Diskusia bola o príprave zájazdov, spolupráci so zahraničnými partnermi a kontraktácii. Študenti si zaspomínali i na infocestu do Grécka a Bulharska, z ktorej sa vrátili pred týždňom. Rektor univerzity prof. Ferdinand Daňo poďakoval hosťom za zorganizovanie infocesty pre našich študentov a možnosť prepojiť teóriu s praxou.

« späť