Akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“

Termín zahájenia kurzu je  piatok  04.10.2013, časový rozsah je 305 hodín.  Výučba sa koná v piatok poobede a v sobotu od rána. Vybrané praktické cvičenia sú v nedeľu. Všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax.  Lektori sú poprední odborníci v cestovnom ruchu so skúsenosťami z praxe.   Súčasťou kurzu je aj tréningový zájazd. Úspešní absolventi  získajú  po vykonaní skúšky štátne „Osvedčenie“, ktoré vydá Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle zákona.

Cena:  480 EUR  kurz + 70 EUR skúška.

Garant  vzdelávacieho programu: Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Kontakt: novackaludmila@gmail.com
              ludmila.novacka@euba.sk
             tel. 02 67291542 alebo 0903434463

Prihláška

« späť