Akreditovaný vzdelávací program "Sprievodca v cestovnom ruchu"

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje   pre verejnosť akreditovaný  vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“.   Akreditácia Ministerstva školstva SR: 3232/2011/25/1

Tento program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii  tourist guide - sprievodca v lokalite,  tour manager - vedúci zájazdu, representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie.

Termín zahájenia kurzu je  piatok  19.10.2012, časový rozsah je 305 hodín.  Výučba sa koná v piatok poobede a v sobotu od rána. Vybrané praktické cvičenia sú v nedeľu. Všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax.  Lektori sú poprední odborníci v cestovnom ruchu so skúsenosťami z praxe.   Úspešní absolventi  získajú  po vykonaní skúšky štátne „Osvedčenie“, ktoré vydá Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Cena  450 EUR  kurz + 70 EUR skúška.

Garant vzdelávacieho programu: Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Kontakt: E-mail: novacka@dec.euba.sk, tel. 02/6729 1542 alebo 0903 434 463

Prihláška

« späť