Sprievodca v cestovnom ruchu

Tento program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii  tourist guide - sprievodca v lokalite,  tour manager - vedúci zájazdu, representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie.

Termín zahájenia kurzu je  piatok  26.10.2012, časový rozsah je 305 hodín.  Výučba sa koná v piatok poobede a v sobotu od rána. Vybrané praktické cvičenia sú v nedeľu. Všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax.  Lektori sú poprední odborníci v cestovnom ruchu so skúsenosťami z praxe.   Úspešní absolventi  získajú  po vykonaní skúšky štátne „Osvedčenie“, ktoré vydá Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Cena  450 EUR  kurz + 70 EUR skúška.

Prihláška www.euba.sk

Garant  vzdelávacieho programu: Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Kontakt:    E mail: novacka@dec.euba.sk, tel. 02 67291542 alebo 0903434463

« späť