Spoločné rokovanie Akreditačnej komisie so Slovenskou rektorskou konferenciou

Členovia Akreditačnej komisie, poradného organu Vlády SR a Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli na pracovnom rokovaní 14. januára 2016 na pôde EU v Bratislave. Rokovanie otvorili: prof. Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR, Ing. Jaroslav Holeček, podpredseda AK, prof. Rudolf Kropil prezident Slovenskej rektorskej konferencie, prof. Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, prof. Karol Mičieta, viceprezident SRK, prof. Marek Šmid, viceprezident SRK a Mária Holická, tajomníčka AK. Popoludní sa stretli členovia SRK na svojom samostatnom rokovaní.

« späť