Softvérové optimalizácie: Inovatívne techniky a nové trendy

Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) pozýva pedagógov, študentov, softvérových vývojárov a IT špecialistov na vedecko-technický seminár „Softvérové optimalizácie: Inovatívne techniky a nové trendy“. Seminár sa uskutoční dňa 20. marca 2013 (streda) v miestnosti B1.03 a bude trvať od 11:00 do 13:30 hod. Hlavnými prednášateľmi budú Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, z KAI FHI a Ing. Tomáš Weber zo spoločnosti Accenture. Záujemcovia sa na seminári zoznámia s modernými softvérovými optimalizáciami v programovacích jazykoch C++ a C# a rovnako aj s novinkami v oblasti optimalizácie procesu riadenia životných cyklov softvérových aplikácií (ALM). 

« späť