Dvojitý diplom zo Štrasburgu aj Bangkoku

Ekonomická univerzita v Bratislave v septembri pri zápise ponúkne študentom možnosť prihlásiť sa na štúdium, ktoré im umožní získať dvojitý diplom z ekonomických univerzít v Štrasburgu a v thajskom Bangkoku. Ak si chce univerzita udržať záujem uchádzačov, musí každý rok ponúknuť niečo nové, hovorí rektor Rudolf Sivák

Doteraz bolo možné na Ekonomickej univerzite v Bratislave získať naraz slovenský aj diplom zo zahraničnej univerzity v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku na troch univerzitách. Na francúzskej Univerzite Pierre Mendès France v Grenobli, na nemeckej Univerzite Martina Luthera v Halle či na britskej Nottingham Trent University.


Osemdesiat predmetov v cudzom jazyku

V septembri sa budú môcť prihlásiť prváci na druhom stupni štúdia aj na univerzitu v Štrasburgu a v thajskom Bangkoku. Študenti môžu na jednej alebo druhej univerzite študovať semester, dva alebo jeden akademický rok. Po návrate im budú všetky skúšky automaticky uznané a absolventi získajú plnohodnotný diplom z oboch univerzít. V Štrasburgu sa budú môcť špecializovať na oblasť medzinárodného manažmentu, v Bangkoku na financie. Rektor Rudolf Sivák hovorí, že toto je cesta, ako si udržať záujem uchádzačov, ponúknuť im každý rok niečo nové, zaujímavé, také čo nie je bežné na iných ekonomických fakultách. Dvojitý diplom pred desiatimi rokmi začala univerzita ponúkať ako jedna z prvých vysokých škôl u nás, a to s nemeckou univerzitou v Halle, s ktorou má dnes podpísanú dohodu o uznávaní uceleného štúdia. V novom akademickom roku fakulty rozširujú ponuku predmetov, ktoré sa budú učiť v cudzom jazyku, je ich už osemdesiat. Môžu si to dovoliť vďaka strednej generácii učiteľov, ktorí študovali v zahraničí a sú jazykovo zdatní.

 

Slovensko má 27 ekonomických fakúlt

Počet študentov na vysokých školách klesá. V porovnaní s rokom 2011 ich vlani sedelo na prednáškach o vyše 11-tisíc menej, píše sa vo výročnej správe o stave vysokého školstva na Slovensku za rok 2012. Pocítila to aj bratislavská Ekonomická univerzita. Kým v roku 2005 a 2006 sa na ňu hlásilo okolo 8-tisíc uchádzačov, teraz to bolo niečo cez 5-tisíc. Rektor Sivák hovorí, že je to ovplyvnené nástupom slabších populačných ročníkov, ale aj tým, že na Slovensku máme na verejných aj súkromných vysokých školách 27 ekonomických fakúlt. To je veľmi veľa. Pokles záujmu sa prejavil aj tento rok, ale viac na externom ako dennom štúdiu. Sivák hovorí, že to nepovažuje za veľký problém, lebo prioritou je inžinierske štúdium v dennej forme a doktorandské štúdium.


Známky nerozhodujú

Ekonómovia po vyhodnotení tohtoročných prijímacích pohovorov nebudú na prijímacom konaní nič meniť, systém zostane rovnaký. "Maturitné vysvedčenie a známky zo strednej školy nezohľadňujeme, nikoho nechceme zohľadnením známok zvýhodňovať," hovorí rektor. Dodáva, že ak sú študenti výborní na strednej škole, tak by im nemalo robiť problém zvládnuť prijímacie skúšky tak, aby vyhoveli kritériám. Každý uchádzač musí robiť skúšky z matematiky, ekonomiky a z cudzieho jazyka, na fakulte medzinárodných vzťahov z dvoch jazykov a na fakulte aplikovaných jazykov z ekonomiky a kombinácie dvoch cudzích jazykov. Ešte pred troma rokmi sa hodnotila každá časť skúšky samostatne, teraz sa počet bodov spočíta. Sivák vysvetľuje, že takto sa dajú predpoklady na štúdium posúdiť objektívnejšie. Podľa predbežných informácií od prijatých uchádzačov sa na sedem fakúlt chystá z nich nastúpiť asi 85 percent.

Jarmila Horáková - dennik SME


« späť