Ocenenie publikácie pracovníkov EU v Bratislave

Literárny fond, sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru udelil
„Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011 v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra dielu „Slovník znalostnej ekonomiky".
 
Slovník spracovalo 250 pedagogických a výskumných pracovníkov EU v Bratislave.
 
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

 

Ocenenie Slovníka znalostnej ekonomiky

« späť