Konferencia k štúdii "Slovenské centrá rozvoja"

Spoločnosť MasterCard v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave uverejnila výsledky unikátneho projektu MasterCard slovenské centrá rozvoja. Prezentácia štúdie sa uskutočnila 30.10.2013 na Slovensku po prvýkrát.

Veríme, že výsledky štúdie budú dobre slúžiť nielen samotným zástupcom krajov a miest, ako ukazovateľ možného zlepšovania ekonomického rozvoja, ale v konečnom dôsledku predovšetkým ich obyvateľom, ktorých sa skúmané témy bezprostredne dotýkajú. Na prípravu štúdie sme vybrali skúsených odborníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí zaručujú projektu MasterCard slovenské centrá rozvoja nezávislosť a taktiež vysokú hodnotu spracovaných dát,“ uviedol Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Slovensko a ČR.

To, že si spoločnosť MasterCard zvolila za partnera a garanta práve Ekonomickú univerzitu, považujeme nielen za poctu a uznanie odborného kreditu, ale aj za výzvu vysporiadať sa s touto komplikovanou témou. Univerzita má v oblasti regionálneho výskumu bohaté skúsenosti a dúfame, že i táto štúdia je toho dôkazom,“ uviedol prof. Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Porovnávanie rozvoja regiónov a miest bolo na základe spracovania indexu rozvoja, ktorý hodnotí súčasnú úroveň rozvoja regiónov a miest, a indexu dynamiky, ktorý zase hodnotí celkový pokrok za posledných 5 rokov.

Všetky výsledky a reginálne správy nájdete tu: www.centrarozvoja.sk

« späť