Ocenenie spolupráce medzi SAV a EU v Bratislave

Predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek DrSc.  odovzdal EU v Bratislave medailu pri príležitosti 60. výročia založenia SAV ako ocenenie spolupráce medzi obidvomi inštitúciami. Medailu prevzal rektor EU v Bratislave Dr.h.c.  prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. dňa 18.6.2013 v rámci osláv uvedeného výročia. Celkovo bolo pamätnou medailou ocenených sedem univerzít zo SR.

Medaila Ekonomická univerzita

Ocenenie SAV

Ocenenie SAV - Pastorek

« späť