Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Daňo ocenil práce Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2016/2017.

Na zasadnutí Kolégia rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 19.6.2017 rektor EU v Bratislave prof. Daňo odovzdal Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ) v akademickom roku 2016/2017 za 1. a 2. stupeň štúdia.

 

1. stupeň štúdia

1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:

 • Jana Karková s prácou Obchodná expanzia a nové investície akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne a ich vplyv na finančné zdravie podniku, 3. ročník 1. stupňa štúdia, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, vedúci práce: Ing. Jozef Lukáč

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Jakub Zeman s prácou Quo vadis, práca vykonávaná v zamestnaneckom pomere a na živnosť?, 3. ročník 1. stupňa štúdia, Národohospodárska fakulta,
 • Katarína Hrubovčáková s prácou Analýza vybraných burzových indexov, 3. ročník 1. stupňa štúdia, Obchodná fakulta,
 • Petra Šrámková s prácou IPv6, 3. ročník 1. stupňa štúdia, Fakulta hospodárskej informatiky,
 • Pavol Kucharovic s prácou Regionálne dôsledky liberalizácie v kontexte transatlantických vzťahov, 3. ročník 1. stupňa štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov,
 • Valentína Sikelová s prácou Sensory Marketing, 2. ročník 1. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov.

 

2. stupeň štúdia

1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:

 • Miriama Marettová s prácou Analýza akcií leteckých spoločností s využitím neurónových sietí, 2. ročník 2. stupňa štúdia, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, vedúci práce: PhDr. Ing. Róbert Verner, PhD., MBA

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Peter Mandžák s prácou Analýza efektívnosti aktívnych politík trhu práce, 2. ročník 2. stupňa štúdia, Národohospodárska fakulta,
 • Mária Halvoníková s prácou Online marketingové nástroje v aktivitách neziskovej organizácie Platforma žien Slovenska, 2. ročník 2. stupňa štúdia, Obchodná fakulta,
 • Marek Strežo s prácou Odhad ekonomického kapitálu prostredníctvom stochastických metód, 2. ročník 2. stupňa štúdia, Fakulta hospodárskej informatiky,
 • Ľubomír Faltus s prácou Vertikálne a tímové vodcovstvo v startupe, 2. ročník 2. stupňa štúdia, Fakulta podnikového manažmentu,
 • Daša Židuliaková s prácou Šíizmus a jeho reflexia v zahraničnej politike Iránskej islamskej republiky, 2. ročník 2. stupňa štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov,
 • Patrik Kozár s prácou Sprechen, sagen, reden, erzählen ... auf Deutsch? Eine praktische Einleitung in den Irrgarten der deutschen Sprache: Deutsche Synonyme kurz und bündig (auf den Beispielen des Deutschen und des Englischen), 1. ročník 2. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov.

Fotogaléria

« späť