Rektor EU v Bratislave prijal nového veľvyslanca Ukrajiny v SR

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. prijal dňa 28. apríla 2017 nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku J.E. p. Yuriiho Mushku. Prijatie sa uskutočnilo na základe žiadosti Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike ako zdvorilostná návšteva za účelom vzájomného spoznania sa a prerokovania možných oblastí spolupráce. EU v Bratislave má uzatvorenú spoluprácu so 7 ukrajinskými univerzitami. V tomto akademickom roku študuje na všetkých fakultách EU v Bratislave 58 študentov z Ukrajiny v rámci úplného bakalárskeho, inžinierskeho, alebo doktorandského štúdia. Na stretnutí bola tiež prítomná Svitlana Honcharevska, 1. tajomníčka veľvyslanectva Ukrajiny v SR a Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave. Obe strany vidia potenciál v zintenzívnení medziuniverzitného partnerstva. Veľvyslanec Mushka vyjadril pripravenosť maximálne podporiť rozvoj bilaterálnej akademickej spolupráce.

Fotogaléria

« späť