Prvý Strom kariéry zasadilo 9 absolventov odboru aktuárstvo z Fakulty hospodárskej informatiky

Myšlienku zdravšej a krajšej univerzity 8. júna 2017 podporili absolventi odboru aktuárstvo z Fakulty hospodárskej informatiky. Sú prví, ktorí využili možnosť zasadiť si vlastný Strom kariéry v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Veríme, že výsadba prvého Stromu kariéry začne každoročnú tradíciu vedúcu k zhmotneniu spomienok a úspechov študentov dosiahnutých na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Študenti tým zároveň prispejú k skrášleniu areálu univerzity aj pre budúce generácie.

My týmto absolventom želáme veľa úspechov nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote a veríme, že na tomto strome budú pribúdať listy rovnako rýchlo ako absolventom ich úspechy.

« späť