Letný prednáškový cyklus Diplomacia v praxi otvorila nórska velvyslankyňa

J. E. pani Inga Magistad, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku otvorila 23. februára 2016 na EU v Bratislave letný prednáškový cyklus Diplomacia v praxi. Na prijatí pred prednáškou informovali prorektor Mattoš a prorektorka Čiderová o bilaterálnej spolupráci s nórskymi univerzitami. Nórsko je unitárny štát s rozvinutým vnútorným systémom, ktorý síce nie je členským štátom Európskej únie, no udržuje si blízke a silné vzťahy s Úniou aj vďaka členstvu v Európskom hospodárskom priestore. Veľvyslankyňa Magistad sa vo svojej prezentácii zamerala na významné míľniky z histórie krajiny a taktiež poukázala na niektoré aktuálne politické a ekonomické aspekty. Atmosféra bola veľmi príjemná a priateľská, študenti sa aktívne zapájali do diskusie.

 

Fotogaléria

« späť