Promócie absolventov nemeckofónneho štúdia

V akademickom roku 2015/2016 ukončilo 19 študentov úspešne štúdium inžinierskeho študijného programu Medzinárodný finančný manažment organizovaného v spolupráci Ekonomickej univerzity v Bratislave (Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave) a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. 19. februára 2016 sa konali v poradí už 12. promócie. 18 absolventov si od prof. Fendeka prevzalo inžiniersky diplom EU v Bratislave a od prof. Ebeliga diplom Master of Science univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Súčasne bol promovaný i jeden absolvent anglofónneho študijného programu Všeobecný manažment na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave.

Fotogaléria

 

 

« späť