Promócie absolventov frankofónneho štúdia

V aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si absolventi študijného programu vo francúzskom jazyku Management de la Vente prevzali z rúk veľvyslanca Francúzska na Slovensku J. E. pána Didiera Lopinota a garanta študijného programu prof. Jaroslava Kitu dvojité diplomy Université Pierre Mendès France v Grenobli. Bolo to 19 absolventov, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2012/2013 a 18 absolventov, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2013/2014. Slávnostnú ceremóniu odovzdávania diplomov otvoril príhovorom vo francúzskom jazyku rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo a zúčastnil sa na nej aj atašé pre vedeckú, univerzitnú a administratívnu spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky pán Hervé Guillermet a prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave Mgr. Boris Mattoš.

« späť