Promócie absolventov doktorandského štúdia

Viac ako 40 absolventov 3. stupňa štúdia na Ekonomickej univerzity v Bratislave si prevzalo 11. novembra 2015 z rúk prorektorky pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Zuzany Juhászovej diplomy o udelení titulu Philosophiae Doctor. Medzi absolventmi boli i zahraniční absolventi z Mexika, Ukrajiny a Spolkovej republiky Nemecko.

 

Fotogaléria: TU

« späť