Absolventi Vysokej školy ekonomickej z roku 1966 si 50 rokov po promócii prevzali pamätné diplomy

Absolventi Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, predchodkyne Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa 18. mája 2016 zišli v Aule EU v Bratislave na počesť 50 výročia ukončenia štúdia na VŠE v Bratislave. Na akademickej slávnosti, za prítomnosti členov vedenia EU v Bratislave, sa zúčastnilo 119 absolventov, ktorí si 50 rokov po absolvovaní prevzali pamätné diplomy Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V roku 1966 prvýkrát promovali v týchto študijných odboroch Priemysel, Obchod a cestovný ruch, Poľnohospodárstvo, Ekonomicko-matematické výpočty, Mechanizácia a automatizácia riadiacich prác, Národohospodárske plánovanie, Financie a Politická ekonómia. „S potešením môžem konštatovať, že medzi prítomnými účastníkmi dnešnej akademickej slávnosti sú aj niektorí, s ktorými som mal možnosť sa stretávať aj ja, už ako študent Vysokej školy ekonomickej, s ktorými som mal možnosť spolupracovať a stretávať sa v našom bežnom každodennom živote,  a ktorí patrili v určitom období k tým, čo sa podieľali na riadení a rozvoji Ekonomickej univerzity v Bratislave,“ povedal Ferdinand Daňo, rektor EU v Bratislave vo svojom príhovore.

Za účastníkov – absolventov VŠE v Bratislave predniesol príhovor emeritný rektor EU v Bratislave Juraj Stern. „Mnohí z Vás určite prežili náročný a mnohými prekážkami, ale aj úspechmi popretkávaný život, preto som rád, že ste na našu alma mater nezabudli a našli si čas, aby ste sa dnešného slávnostného zhromaždenia zúčastnili,“ poďakoval na záver Ferdinand Daňo, rektor univerzity, prítomným absolventom. Za 75 rokov svojej existencie vychovala univerzita vyše 90-tisíc absolventov.

« späť