Projekt Prečo ekonómia? – diskusné fórum

Projekt Prečo ekonómia? bol navrhnutý ako komunikačný nástroj s cieľom osloviť potenciálnych uchádzačov o štúdium ekonómie. Ekonomická univerzita v Bratislave týmto zámerom chcela prispieť k popularizácii ekonómie ako vedy, jej štúdia, a tiež možností uplatnenia sa absolventa po ukončení štúdia na trhu práce. Cieľovou skupinou boli študenti 4. ročníkov gymnázií, obchodných akadémií a stredných škôl s ekonomickým zameraním. Počet priamo oslovených študentov bol viac ako 1600. Realizácia projektu bola rozdelená do dvoch etáp (19. až 23. október 2015, 9. až 20. november 2015), v priebehu ktorých sa tímu z EU v Bratislave podarilo navštíviť 27 škôl. Projekt sa stretol s vysoko pozitívnym ohlasom u študentov aj pedagógov na stredných školách.

 

Fotogaléria

« späť