Prijatie vietnamskej veľvyslankyne

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Vietnamu na Slovensku, J.E. Ho Dac Minh Nguyet v sprievode 1. tajomníka veľvyslanectva pána Chu Tuan Viet, oboznámila 13. decembra 2016 v rámci záverečnej prednášky Diplomacie v praxi v zimnom semestri domácich a zahraničných študentov s politickou a ekonomickou situáciou Vietnamu, jeho zahraničnou politikou a so stavom dvojstranných bilaterálnych vzťahov. Na oficiálnom prijatí Borisom Mattošom, prorektorom pre medzinárodné vzťahy a Janou Péliovou, prorektorkou pre manažovanie akademických projektov vietnamská veľvyslankyňa okrem iného konštatovala, že EU v Bratislave má v zahraničí ďalšieho významného absolventa. Podpredsedom vietnamskej vlády je p. Vuong Dinh Hue, ktorý v rokoch 1986 – 1990 študoval na EU v Bratislave, neskôr pôsobil ako minister financií a od apríla 2016 je podpredsedom vietnamskej vlády.  

« späť