Prijatie viceprezidentky Carletonskej univerzity

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal dňa 4. apríla 2017 Pauline Rankin, viceprezidentku pre výskum a medzinárodné vzťahy Carletonskej univerzity. Viceprezidentka Rankin vystúpila ako čestný hosť na 20. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2017. Návšteva Dr. Rankin sa uskutočnila na základe iniciatívy veľvyslanca Slovenskej republiky v Kanade, Andreja Drobu. 

Carletonská univerzita oslavuje v tomto roku 75. výročie založenia a patrí medzi významné interdisciplinárne výskumné inštitúcie v Kanade. Univerzita so sídlom v Ottawe poskytuje 65 študijných programov pre takmer 30-tisíc študentov. Na univerzite študujú študenti z viac ako 140 krajín. Dr. Pauline Rankin počas návštevy EU v Bratislave rokovala s viacerými predstaviteľmi univerzity a fakúlt a obe strany identifikovali pomerne široký priestor pre vzájomnú spoluprácu.

Fotogaléria

« späť