Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie

Dňa 18.5.2017 prijal rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. delegáciu Asociácie indonézskych súkromných univerzít (Sosiasi perguruan tinggi swasta indonesia - APTISI), ktorú tvorili rektori a vedúci predstavitelia 13 súkromných univerzít so zameraním na ekonomické vzdelávanie. Predstavitelia APTISI sa v Maďarsku, Chorvátsku, Taliansku a na Slovensku zaujímali o možnosti akademickej a vedecko-výskumnej bilaterálnej spolupráce. Ako uviedla Prof. Dr. E. S. Margianti, podpredsedníčka asociácie a rektorka Gunadarma University, viaceré indonézske univerzity majú už existujúcu spolupracujú so slovenskými univerzitami a pevne verí, že tento pobyt prospeje k nadviazaniu spolupráce aj Ekonomickou univerzitou v Bratislave. 

Na stretnutí boli prítomní zástupcovia veľvyslanectva Indonézie na Slovensku, pani Fitri Riyanti, Chargé d'affaires - dočasne poverená vedením úradu a pán Mohamad Ridwan, atašé. Za EU v Bratislave sa prijatia zúčastnili Denisa Čiderová, prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium, Jana Péliová, prorektorka pre manažovanie akademických projektov a Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.   

« späť