Prihlasovanie na predmety CNAS - špecializácia a prax

Hľadáte špecializáciu na oblastné štúdie, viac inovatívneho vzdelávania, či praktické kurzy učené samotnými firmami? Chcete sa odlíšiť od šedého priemeru a získať už počas štúdia viac?

Pozrite si našu ponuku na:
Prihlasovanie na predmety na:
Tento rok opäť ponúkame všetkým študentom EU v Bratislave zdarma výberové predmety Centra severoamerických štúdií EU v Bratislave. Na predmety sa treba prihlásiť na celý akademický rok – zimný aj letný semester.

Predmety sú vyučované v anglickom jazyku. Vedené sú participatívnym spôsobom, nememoruje sa, no treba sa pripravovať na hodiny. Výstupmi sú najčastejšie študentské projekty, alebo krátke eseje. Najšikovnejším študentov ponúkame v spolupráci s Americkou obchodnou komorou možnosť mentoringových programov a stáží. Garantom CNAS je Amb (ret.) Martin Bútora.

Pozor, odmeňujeme aktivitu! Aj preto sme sa rozhodli na každý predmet vziať prvých 10 prihlásených študentov bez výberového procesu. Využijete našu ponuku?

Na základe dohody s fakultami EU v Bratislave si môžu študenti 1. a 2. ročníka prvého stupňa a študenti 1. ročníka druhého stupňa akreditované predmety uznať v rámci študijných plánov ich fakúlt ako výberové predmety za 3 ECTS. Ostatným študentom sú predmety uznávané na základe individuálnej dohody s ich fakultou.
Veľmi radi vás aj v budúcom roku opäť privítame na palube. V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na cnas@euba.sk .
Tešíme sa na vás,
Team CNAS
« späť