Konferencia Perspektívy spracovateľského priemyslu SR

Slovenský priemysel vstupuje do fázy, keď sa bude rozhodovať o jeho budúcej podobe a o tom, ako sa uplatní v konkurencii. Východiskom pre navrhované zmeny je štúdia Spracovateľský priemysel SR: Stav a perspektívy rozvoja, ktorú na objednávku Zväzu automobilového priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR vypracovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Autori štúdie pod vedením profesora Mikuláša Luptáčika predstavili výsledky štúdie na odbornej konferencii 18. februára 2016, ktorú zorganizovali oba zväzy spolu s Asociáciou priemyselných zväzov (APZ). Na konferencii predstavili predstavitelia APZ aj iniciatívu Inteligentný priemysel, ktorá má za cieľ načrtnúť budúcu podobu slovenského priemyslu a vytvoriť podmienky pre udržanie jeho konkurencieschopnosti. Zadanie pre EU v Bratislave znelo: „vypracovať štúdiu, ktorá by komplexne zhodnotila význam priemyslu pre slovenské národné hospodárstvo a poskytla zamestnávateľským zväzom podklady pre rozhodovanie a pre tvorbu priemyselnej politiky Slovenska a samozrejme, priniesla kvalifikované informácie pre širšiu odbornú verejnosť“.

Účastníkov konferencie privítal v Aule EU v Bratislave rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo. V prvej časti konferencie vystúpil okrem  Milana Cagala, čestného prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR a Juraja Sinaya, prezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR, Vazil Hudák minister hospodárstva SR.

Štúdiu Spracovateľský priemysel SR: Stav a perspektívy rozvoja odprezentoval Martin Lábaj z Katedry hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

 

Fotogaléria

« späť