Prezentácia výsledkov projektu REALITY

Cieľom projektu REALITY je v praxi overiť inovatívne modely univerzitnej spolupráce založenej na „znalostnom trojuholníku“, ako aj vytvoriť podmienky pre rozvoj   udržateľných   vzťahov  medzi šiestimi univerzitami z Európskej únie (Ekonomická univerzita v Bratislave, Viedenská technická univerzita, Viedenská univerzita ekonómie a obchodu, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita v Granade) a významnou univerzitou z Latinskej Ameriky -Technologický Inštitút  Monterrey, Mexiko.

« späť