Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru

Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru - Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012. Publikácia pani prof. Ing. Boženy Chovancovej, CSc. z  Katedry bankovníctva a medzinárodných financií, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pod názvom "B. Chovancová: Komoditné trhy a reálne investície" získala Cenu za vedeckú a odbornú literatúru - Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012, v kategórií spoločenskej vedy.


« späť