Príčiny a východiská zo súčasnej situácie európskej ekonomiky

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku známeho ekonóma z USA Willema Buitera, Global Chief Economist Citi, na tému:

„Príčiny a východiská zo súčasnej situácie európskej ekonomiky”


Prednáška sa bude konať dňa 6. júna 2013 od 15.00 hod. v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.

Program:
14.30 Registrácia a občerstvenie
15.00 Prednáška Willema Buitera v anglickom jazyku
15.45 Prednáška Ľudovíta Ódora, člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
16.00 Diskusia

Poprosíme Vás o registráciu na adrese: amcham@amcham.sk

« späť