Uplatňovanie (degradácia) morálnych princípov v podnikaní a v ekonomike SR

V rámci predmetu Etika podnikania si Vás dovoľujem pozvať na zaujímavú prednášku ZUZANY WIENK, programovej riaditeľky ALIANCIE FAIR-PLAY na tému UPLATŇOVANIE (DEGRADÁCIA) MORÁLNYCH PRINCÍPOV V PODNIKANÍ A V EKONOMIKE SR. Prednáška s diskusiou sa uskutoční dňa 6. 11. 2012 o 7:30 v priestoroch Spoločenskej miestnosti (v budove rektorátu oproti bufetu).

Obsah prednášky bude  zameraný na témy:

  • existujúci stav uplatňovania, respektíve degradácie morálnych princípov v podnikaní a v ekonomike celkovo; vážne prípady zneužívania moci a verejných financií; závažné prípady  konfliktu záujmov; evidentné problémy zlyhávania verejného obstarávania  a ďalšie negatívne skúsenosti ALIANCIE FAIR-PLAY pri presadzovaní morálky v podnikaní,

  • realizovateľné návrhy, ako možno súčasný stav zlepšiť – v oblasti legislatívy; vymáhania práva; konkrétneho etického správania podnikov a inštitúcií; angažovania občanov v oblasti etického správania podnikov.  

« späť