Tourism: A driver of economic growth and inclusive development

Ekonomická univerzita v Bratislave, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a UNWTO vás pozývajú na prednášku

Taleba Rifaia, generálneho tajomníka

UNWTO

„Tourism: A driver of economic growth and inclusive development“

ktorá sa uskutoční 28. októbra 2014 o 9.30 h v Aule EU v Bratislave. 


Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
EU v Bratislave

« späť