Prednáška podplukovníka Rüdigera Heinricha

23. novembra 2016 v rámci povinného predmetu Oblastné a interkultúrne štúdie na FAJ EU BA predstavil vojenský atašé veľvyslanectva SRN v Slovenskej republike podplukovník Rüdiger Heinrich svoj pohľad na spoluprácu medzi Nemeckom a Slovenskom v rámci Severoatlantickej aliancie. Vo svojej prednáške s názvom Die Krise Europas – Herausforderung für außen – und Sicherheitspolitik okrem iného poukázal aj na nové výzvy v oblasti spoločnej obrannej politiky štátov Európskej únie.

« späť