Prednáška japonského veľvyslanca

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska na Slovensku, J. E. pán Jun Shimmi vystúpil dňa 8.11.2016 s prednáškou na tému „Európa a Ázia – strategické partnerstvo“ v rámci dvojsemestrálneho cyklu Diplomacia v praxi. Študentom EU v Bratislave predstavil dominantné hospodárske centrá euro-ázijskej spolupráce z hľadiska rôznych ukazovateľov. Zameral sa tiež na vybrané etapy japonskej histórie, keď bola jeho vlasť pod silným vplyvom iných kultúr a národov. So záujmom sa u študentov stretlo poukázanie na vzájomný vplyv ekonomických vzťahov, moci a systému hodnôt na medzištátne bilaterálne vzťahy

« späť